Leit að brjóstakrabbameini


Til að fylgjast vel með brjóstum og ástandi þeirra eru til margs konar rannsóknaraðferðir og mismunandi tæki. Ekki virðist skipta máli hvort brjóst eru heilbrigð eða með krabbamein, rannsóknir á brjóstum reyna oftast svolítið á taugarnar. Þær eru hins vegar ómissandi liður í að:

  • Finna brjóstakrabbamein á byrjunarstigi þegar auðveldast er að lækna það.

  • Gera læknum þínum kleift að velja þá meðferð sem best er í þínu tilfelli.

  • Fylgjast með því hvort meðferð ber tilætlaðan árangur og heilsu þinni að meðferð lokinni.

Segja má að rannsóknir skiptist í tvennt. Annars vegar er hópleit  ( til dæmis brjóstamyndataka á tveggja ára fresti) þar sem leitað er að merkjum um sjúkdóminn hjá einkennalausum konum; þess konar krabbameinsleit ætti að vera sjálfsagður þáttur í heilsugæslu hverrar heilbrigðrar konu. Hins vegar eru rannsóknir sem miða að því að fá nákvæma greiningu (eins og segulómun, blóðsýni, beinaskann) þegar grunur leikur á að brjóstakrabbamein sé fyrir hendi eða það hefur fundist. Þetta er einnig nefnt sérskoðun.

Skimun fyrir krabbameini í brjóstum hjá Landsspítala, í samvinnu við Sjúkrahúsið á Akureyri. Brjóstamyndatakan fer fram á Brjóstamiðstöð, Eiríksgötu 5 í Reykjavík og á Sjúkrahúsinu á Akureyri, Eyrarlandsvegi.Á ,,Mínum síðum“ á island.is og heilsuvera.is birtast upplýsingar um hvenær kona hefur fengið boð í skimanir og hvenær hún hefur mætt.

Einnig birtast þar allar niðurstöður úr skimunum, bæði þegar þær gefa tilefni til nánari skoðunar og þegar niðurstöður eru eðlilegar. Nauðsynlegt er að hafa rafræn skilríki til að sjá niðurstöður á island.is.

Ef upplýsingarnar eru ekki aðgengilegar á þessum síðum er bent á að hafa samband við Samhæfingarstöð krabbameinsskimana í síma 513 6700. þessum hluta er fræðsla um allar þessar rannsóknir. Hægt er skoða myndir sem teknar eru með mismunandi tækni: brjóstamyndatöku, ómskoðun, segulómun og sneiðmyndatöku.


*Málsgreinar merktar stjörnu er innskot þýðanda.

  ÞB