Herceptin® og hefðbundin meðferð með krabbameinslyfjum

Trastuzumab (Herceptin®) og hefðbundin meðferð með krabbameinslyfjum eru tvær ólíkar leiðir til að vinna bug á krabbameini sem báðar hafa reynst árangursríkar við krabbameini á II., III. og IV. stigum þegar HER2 viðtakar eru fyrir hendi. Lestu meira um hvernig herseptín getur dregið úr líkum á að krabbamein taki sig upp á ný að lokinni hefðbundinni meðferð með krabbameinslyfjum. Aðferðirnar verka á mismunandi vegu einar og sér en þær verka einnig mjög vel saman eða hvor á eftir annarri.


Meðferð með herceptíni kallast marksækin meðferð vegna þess að lyfið virkar einungis á krabbameinsfrumur sem eru með of mikið af HER2 viðtökum. Þannig krabbameinsfrumur er sagt að séu HER2-jákvæðar, þ.e.a.s þær eru með of marga HER2 viðtaka. Herceptín ræðst fyrst og fremst á krabbameinsfrumur með of marga HER2 viðtaka en lætur flestar eðlilegar frumur í friði.

Margvísleg krabbameinslyf er hægt að gefa með herceptíni. Yfirleitt fást fram mögnunaráhrif með því að gefa það og önnur lyf saman, þar á meðal:

  • Docetaxel (Taxotere®)

  • Paclitaxel (Taxol®)

  • 5-FU (5-fluorouracil)

  • Capecitabine (Xeloda®)

  • Vinorelbine (Navelbine®)

  • Gemcitabine (Gemzar®)

  • Cyclophosphamide (Sendoxan®).


Lyfið doxorubicin (Adriamycin®) og lyfið epirubicin (Ellence®) eru gefin á undan eða eftir herceptíni (ekki samtímis).

Flestar þessar lyfjategundir tortíma krabbameinsfrumum með því að trufla vöxt þeirra og viðgang. Þau geta hins vegar einnig haft áhrif á heilbrigðar frumur og valdið fleiri aukaverkunum en herceptín.

Herceptín ásamt meðferð með krabbameinslyfjum er mjög áhrifarík þegar í hlut eiga konur með dreift krabbamein og konur með fyrri stig krabbameins með HER2 viðtökum. Í sameiningu geta þessar meðferðir:

  • Stuðlað að því að minnka eða eyða krabbameini sem hefur sáð sér úr brjósti í aðra hluta líkamans.

  • Minnkað meðalstórt eða stórt æxli fyrir skurðaðgerð.

  • Dregið úr hættu á að krabbamein taki sig upp á ný eftir skurðmeðferð hjá konum með meðalstórt æxli (2 sentímetrar eða stærra) eða eitlameinvörp (og skiptir þá engu máli af hvaða stærð æxlið er).


Herceptín og krabbameinslyf eru notuð saman á marga mismunandi vegu. Fer það eftir því á hvaða stigi stjúkdómurinn er, meðferðum sem þú hefur hugsanlega áður farið í, hvernig þú bregst við meðferðinni sem þú ert í sem stendur, hvernig heilsufar þitt er að öðru leyti ásamt ýmsum öðrum atriðum sem snerta þig persónulega.

ÞB