Stig IV

                        SKÝRINGAR:                                  

<</strong> táknar "minni en"
<</strong> táknar "minni en eða jafnt og"
> táknar "stærri en"
> táknar "stærri en eða jafnt og"
cm táknar "sentímetra"

Mögulegar meðferðarleiðir

STIG IV ífarandi; meinvörp (dreift krabbamein)

Staðbundin meðferð á brjóstsvæði.


Skurðaðgerð, geislun eða hvort tveggja með hliðsjón af mörgum einstaklingsbundnum þáttum.

Staðbundin meðferð
á eitlasvæði (holhönd

Stækkaða eitla má meðhöndla ef þeir sýna teikn (læknisfræðilegar ályktanir) eða óþægileg einkenni.

Staðbundin meðferð
á aðra líkamshluta(aðeins við dreifðu krabbameini.)

Geislar yfirleitt notaðir til að milda ákveðin teikn (læknisfræðilegar ályktanir) eða óþægileg einkenni.

OG/EÐA

Skurðaðgerð kann einnig að gegna hlutverki þegar tekist er á við ákveðin teikn eða einkenni.

Meðferð sem hefur áhrif á allan líkamann.

Móthormónar (and-estrógen).

 

Mætti veita vegna gagnsemi bæði staðbundið og fyrir allan líkamann

 

 

Meðferð sem hefur áhrif á allan líkamann.

Krabbameinslyf.

 

 

Nær alltaf mælt með henni.

 

Meðferð sem hefur áhrif á allan líkamann.


Marksækin meðferð

(„Targeted Therapy")

Herceptin  gefið EF meinið reynist vera HER2/neu jákvætt.

 ÞB